O Psychoterapii

W swojej praktyce jako psycholog i certyfikowany psychoterapeuta staram się ukierunkować pacjentów na pracę nad własnymi myślami. Psychoterapia w ich mniemaniu nie powinna być uznawana za walkę, za zwalczanie siebie, a pozytywną zmianę życiową.

Jak przebiega psychoterapia?

Psychoterapia w swoim podstawowym działaniu, składa się z kilku elementów:

 • icon

  Wstępna rozmowa telefoniczna, podczas której omawiamy problem

 • icon

  Ustalenie terminu spotkania

 • icon

  Pierwsza wizyta w gabinecie (z istotną dokumentacją medyczną, jeśli taka istnieje)

 • icon

  Zebranie wywiadu, co pozwoli na ustalenie diagnozy

 • icon

  Omówienie sposobu pracy i określenie celów terapii

 • icon

  Wspólne rozpoczęcie pracy nad problemem

 • icon

  Regularne spotkania w gabinecie + zalecenia do pracy w domu

 • icon

  Kontrolowanie samopoczucia i monitorowanie postępów

 • icon

  Weryfikowanie etapu terapii

 • icon

  Ewentualne wyznaczeni
e nowych celów

 • icon

  Omówienie zauważalnych zmian

Końcowymi etapami psychoterapii, powinny być:

 • icon

  Po osiągnięciu zadowalającego poziomu zmiany – zakończenie terapii

 • icon

  Pozostanie w kontakcie telefonicznym w razie potrzeby

Psychoterapia ma wiele form. Przebieg zależny jest tak naprawdę od pacjenta, to jego potrzebami ukierunkowana jest terapia.

Szczecin, tu prowadząc swój gabinet na co dzień pomagam, zarówno dzieciom i młodzieży, a także dorosłym, zdiagnozować i leczyć dotykające ich problemy w czym niezbędna jest terapia poznawczo-behawioralna.

Szczecin, tu wybieram wspólnie z pacjentem metodykę, ustalając cele, w których osiągnięciu ma mu pomóc psychoterapia.

Szczecin, tu pracując nad konkretną trudnością krótkoterminowo lub długofalowo pomagam odzyskać zdrowie i równowagę dochodząc do rozwiązania głęboko zakorzenionych problemów, wynikających np. z czynników rodzinnych.

Osiągnięcie celu wyznacza cierpliwość, ale też odpowiednio zastosowana terapia poznawczo-behawioralna. Szczecin, Warszawa czy Kraków – niezależnie, gdzie borykasz się ze swoim problemem – zawsze masz wyjście.